Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Baltic Connections (2005-2007)

Het Nationaal Archief heeft in 2005 het initiatief genomen voor het project 'Baltic Connections' om het archiefmateriaal resulterend uit het gedeelde verleden met de landen in het Oostzeegebied zichtbaar te maken en daarmee de belangstelling voor de eeuwenoude relatie een nieuwe impuls te geven.

Naast Nederland hebben maar liefst negen Oostzeelanden in het project geparticipeerd: Letland, Estland, Litouwen, Denemarken, Duitsland, Polen, Zweden, Finland en Rusland. Het project Baltic Connections werd per 31 december 2007 afgerond.