Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Towards A New Age of Partnership (TANAP) (2000-2007)

Het Nationaal Archief startte in 2000 samen met archiefdiensten in Indonesie, Sri Lanka, India en Zuid-Afrika het programma Towards a New Age of Partnership (TANAP). Deze landen maakten in het verleden onderdeel uit van het handelsgebied van de VOC. Gezamenlijk is gewerkt aan het behoud en het toegankelijk maken van archiefmateriaal.

De kerndoelstelling van TANAP was het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van verantwoord beheer van gemeenschappelijk cultureel erfgoed. Het programma richtte zich daartoe op behoud, ontsluiting en beschikbaarstelling van archieven van de VOC in Europa, Afrika en Aziƫ. Tevens werd het onderzoek naar de vroegmoderne economische en sociale transformaties in deze werelddelen op basis van VOC-archieven gestimuleerd. Het programma is in 2007 officieel afgesloten.