Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Project Sailing Letters

Eeuwenlang zijn de brieven van en aan Nederlandse zeelieden en kooplieden en hun familieleden, de scheepsjournalen, aanbevelingsbrieven, ladingboekjes en kwitanties bewaard in het archief van The National Archives in Londen.
Het project Sailing Letters wil de bekendheid van de brieven en documenten vergroten en ze toegankelijk maken voor onderzoekers.

Nederlandse brieven in Londen

The National Archives (TNA) in Kew (Londen) bewaart het archief van het High Court of Admiralty. In dit omvangrijke archief zitten ongeveer 38.000 in het Nederlands geschreven brieven en documenten. Dat is een deel van de buit die Engelse kapers in de zeventiende en achttiende eeuw veroverden op Nederlandse schepen.

De buit bevat brieven van en aan Nederlandse zeelieden en kooplieden en hun familieleden, scheepsjournalen, aanbevelingsbrieven, ladingboekjes en kwitanties. Eeuwenlang zijn ze bewaard op stoffige zolders en in donkere kelders van het High Court of Admiralty in Londen, zonder dat iemand naar deze unieke verzameling documenten omkeek. Sommige brieven zijn tot op de dag van vandaag niet geopend en gelezen.

Ontdekking

Pas in 1980 werden deze zogenoemde Prize Papers door een Nederlandse onderzoeker ontdekt. Het bestaan van de archiefschat bleef echter slechts in kleine kring bekend en maar een gering deel werd in publicaties gebruikt. Het projectSailing Letters moet daar verandering in brengen.

Sailing Letters

Dit project is gestart in 2004 op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek. Het doel is om de bekendheid van de Nederlandse brieven en documenten in de Prize Papers te vergroten en deze documenten toegankelijk te maken voor onderzoekers. Binnen het project werken de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, de Rijksuniversiteit Leiden en de Samenwerkende Maritieme Fondsen samen.

In 2011 is het project Sailing Letters, inclusief de index die een deel van de documenten ontsluit, overgedragen aan het Nationaal Archief.  

Raadpleeg de index Sailing Letters op de gahetNA-website.

Lees meer over een aantal interessante vondsten uit de verzameling Nederlandse documenten in het archief van de High Court of Admiralty.

Vrijwilligersproject voor ontsluiting en transcriptie

In november 2011 is een vrijwilligersproject van start gegaan met als doel de Nederlandse gekaapte brieven uit het archief in Londen te ontsluiten en te transcriberen.
Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Meertens Instituut.