Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Literatuur

Sailing Letters Journaal

Onder verantwoordelijkheid van het project Sailing Letters verschijnt periodiek een publicatie in een serie die de toepasselijke naam Sailing Letters Journaal heeft gekregen. In de publicaties doen onderzoekers verslag van de ontwikkeling van het project. Daarnaast bevatten de boeken transcripties van een selectie van opmerkelijke brieven en andere documenten, voorafgegaan door een uitgebreide toelichting. De originele documenten staan op een bijgevoegde dvd. De serie verschijnt onder redactie van Erik van der Doe, Perry Moree en Dirk J. Tang m.m.v. Peter de Bode. Inmiddels zijn drie delen verschenen bij uitgeversmaatschappij Walburg Pers.

Archiefinventarisatie

In de periode van mei tot en met november 2005 heeft Roelof van Gelder in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek een inventariserend onderzoek gedaan naar Nederlandse brieven in het archief van de High Court of Admirality in The National Archives in Londen (Kew).
Lees de rapportage van de inventarisatie.

Literatuurlijst

De Nederlandse brievencollectie in The National Archives is al regelmatig een bron geweest voor (wetenschappelijk) onderzoek. Enkele belangrijke publicaties zijn in een literatuurlijst bijeengebracht.
Raadpleeg de Literatuurlijst Sailing Letters. (NB. Deze lijst bevat publicatie die zijn verschenen tot en met 2010.)

Voor het raadplegen van de bovenstaande pdf-documenten heeft u een gratis te downloaden Adobe Reader nodig.