Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Kennisbanken

Digitaal bewaren

De kennisbank digitaal bewaren bevat allerlei publicaties op dit gebied. De publicaties zijn afkomstig van nationale en internationale auteurs en van Testbed Digitale Bewaring.

Digitale dienstverlening

In de kennisbank digitale dienstverlening zijn allerhande relevante bestaande nationale en internationale kennisbronnen opgeslagen, die relevant (kunnen) zijn voor de (doorontwikkeling van) de digitale dienstverlening door archiefinstellingen.