Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Kennisbank digitale dienstverlening

In deze kennisbank zijn allerhande relevante bestaande nationale en internationale kennisbronnen opgeslagen, die relevant (kunnen) zijn voor de (doorontwikkeling van) de digitale dienstverlening door archiefinstellingen.

Om een voorbeeld te geven: bij de introductie van de kennisbank zijn nationale en internationale onderzoeksrapporten over de virtuele klanten van archiefinstellingen/erfgoedsector opgenomen. Dit zijn rapporten die het Sociaal en Cultureel Planbureau bij het opstellen van het rapport Snuffelen en Graven heeft benut.

Let op: De kennisbank verwijst naar bronnen op andere websites. Het Nationaal Archief heeft dus geen informatie over de omvang van de bestanden of de gebruikte standaarden voor bestandsformaten. Zie de help-pagina voor meer informatie.

Kennisbank digitale dienstverlening
Titel Auteur(s)
"Less clicking, more watching": results f'rom the user-centered design of a multi-instiutional website for art and culture.
 • C. Pinhanez
 • C.M. Karat
 • D. Riecken
 • J. Karat
 • J. Vergo
 • R. Arora
 • T. Cofino
"There's something happening here, what it is in't exactly clear"
 • H. Goldman
 • M. Wadman
"What clicked?" A report on audience research and media recources.
 • D.
 • Herman
 • J. Ockuly
 • K. Johnson
Archive Awareness Campaign
Archives & Museums Informatics
Canadian Heritage Information Network
Community Acces to Archives Project
 • G. Slater
Cultuur op het web: Het informatieaanbod op websites van musea en theaters
 • F. Huysmans
 • J. Broekhuizen
Cultuurminnaars en cultuurmijders: Trends in de belangstelling voor kunsten en cultureel erfgoed
 • A. van den Broek
 • F. Huysmans
 • J. de Haan
Cultuurminnaars en cultuurmijders: Trends in de belangstelling voor kunsten en cultureel erfgoed
 • A. van den Broek
 • F. Huysmans
 • J. de Haan
Cultuurnet Vlaanderen
Digital Library Federation
E-cultuur: Een empirische verkenning
 • F. Huysmans
 • J. de Haan
Evaluation of digital cultural content. Analysis of evaluation material.
 • Alice Grant Consulting
Formative Evaluation of the Archives Hub
 • C.
 • J. Kelleher
 • Ramsden
 • S. Russell
Having fun or finding information? Usability for kids sections of websites.
 • .M. Robert
 • C. Arsenault
Insitute for Museum & Library Services
Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven 2004
 • Evidens
Letty Ranshuysen
 • Letty Ranshuysen
Listening to the Past, Speaking to the future
 • Achives Task Force
Ministère de la Culture & Communication
Museums, Libraries and Archives Council
Naar een publieksgericht archiefbestel. Kenmerken, doelbereik, consequenties
 • K. van Dijken
 • N. Stroeker
National Council on Archives
Ohio College Library Center - OCLC