Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geldt uitsluitend voor nog levende personen. Een deel van de in archieven voorkomende persoonsgegevens betreft bijzondere persoonsgegevens: godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksueel leven, lidmaatschap vakbond en strafrechtelijke gegevens.

Meer informatie over de mogelijkheden om deze beperkt openbare archiefstukken te raadplegen is te vinden in het informatieblad 'Inzage in beperkt openbaar archief' op de website gahetNA.nl.