Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Het belang van de Staat of zijn bondgenoten

In het algemeen wordt het belang van de Staat of zijn bondgenoten in verband gebracht met inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke dienst. Het gaat o.m. om de veiligheid van de staat: bescherming van de democratische rechtsorde, zowel voor wat betreft de instituties als de daarbij betrokken personen, gebouwen en goederen. 

Procedure voor inzage

Wanneer overheidsarchief met een beroep op deze grond beperkt openbaar is kan het Nationaal Archief niet zelf een beslissing nemen op een verzoek tot raadpleging. Het Nationaal Archief stuurt in dat geval – conform de Archiefwet – het verzoek zo spoedig mogelijk door naar de organisatie die het archief heeft gevormd. Degene die om inzage heeft verzocht, ontvangt hiervan een bericht.
De archiefvormer dient volgens de Archiefwet op het verzoek te reageren met inachtneming van de wetgeving die van toepassing was voordat het archief naar het Nationaal Archief werd overgebracht. In de meeste gevallen zal het dan om de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan.

Meer informatie over de mogelijkheden om deze beperkt openbare archiefstukken te raadplegen is te vinden in het informatieblad 'Inzage in beperkt openbaar archief' op de website gahetNA.nl.