Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Onderscheid overheids- en particuliere archieven

Overheidsinstanties dragen hun archief binnen 20 jaar over in navolging van de Archiefwet. Particuliere archiefvormers hoeven zich niet aan de Archiefwet te houden. Het is vervolgens aan het Nationaal Archief om te besluiten het particuliere archief wel of niet op te nemen in de collectie.