Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Programma DTR

Eind 2013 is het programma Digitale Taken Rijksarchieven (DTR) gestart bij het Nationaal Archief. Het programma treft voorzieningen die nodig zijn om de kerntaak van het Nationaal Archief en de Regionaal Historische Centra (RHC’s) die rijksarchief beheren ook in het digitale tijdperk te kunnen uitvoeren. Het programma moet ervoor zorgen dat op 1 januari 2016:

  • de gemeenschappelijke infrastructuur van het NA en de RHC’s in staat is om digitaal en gedigitaliseerd rijksarchief in te nemen, te beheren en te ontsluiten
  • er duidelijkheid is over de duurzaamheidseisen en richtlijnen voor informatiebeheer voor de Rijksoverheid
  • een eerste deel van gedigitaliseerde rijksarchieven via een open toegang voor publiek vindbaar, toegankelijk en herbruikbaar is. 

Het e-Depot van het Nationaal Archief speelt hierin een belangrijke rol. Zie ook het tabblad Digitaal archiveren voor meer informatie over digitaliseren en het e-Depot.

Lees voor meer informatie over DTR het informatieblad Programma Digitale Taken Rijksarchieven (DTR)

Het innovatieprogramma Archief 2020 is nauw betrokken bij DTR.