Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Digitale Werkomgeving Rijksdienst - Archief

DWR-Archief heeft als doel digitale duurzaamheid te realiseren bij het Rijk, zodat voldaan wordt aan de eisen voor digitale archivering in beleid, wet- en regelgeving. Daarmee draagt DWR-Archief bij aan een betere informatieuitwisseling tussen rijksambtenaren, en grotere transparantie van de overheid voor burgers en bedrijven. Het project wordt uitgevoerd als onderdeel van de I-strategie van het ministerie van BZK.

Lees voor meer informatie het informatieblad DWR-Archief.