Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Uitgangspunten aanpak openbaarheid

Het Nationaal Archief wil actieve openbaarheid van overheidsinformatie zoveel mogelijk bevorderen. Dat wil zeggen: openbaar wat kan, maar ook beschermen wat moet. 

 In het kader van de overbrenging van archieven is op het gebied van de dienstverlening voor departementen en andere zorgdragers het volgende beleid ontwikkeld:

  • het Nationaal Archief neemt een actieve rol in bij het adviseren over de openbaarheid van over te dragen archieven 
  • de Archiefwet kent 3 gronden voor beperking aan de openbaarheid; deze gronden sluiten elkaar in principe uit en kunnen dus niet gestapeld worden; er kan dus maar 1 grond per beperking worden gekozen.
  • de openbaarheid is gewijzigd van dossierniveau naar documentniveau; wanneer er slechts 1 document in een omvangrijk dossier beperkt openbaar is, is het niet nodig om op het gehele dossier deze beperking te stellen 
  • in het Strategisch Informatieoverleg (SIO) staat het thema openbaarheid structureel op de agenda
  • de studiezaalmedewerker van het Nationaal Archief controleert vooraf of de verzoeker voor inzage aan de voorwaarden voldoet.

Gewijzigde Archiefwet

Op 1 januari 2013 is de gewijzigde Archiefwet 1995 in werking getreden. Een belangrijke wijziging is de verplaatsing van de advisering over de openbaarheid van decentrale rijksarchiefbescheiden van de rijksarchivarissen in de provincie naar de algemene rijksarchivaris. Zie ook het nieuwsbericht over de wetswijziging van de Archiefwet.