Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Uitleenbeleid

Het komt voor dat departementen hun overgebrachte archief willen raadplegen. Zij kunnen dergelijke dossiers komen inzien op de Studiezaal van het Nationaal Archief. Om veiligheidsredenen worden er geen fysieke stukken meer uitgeleend. 

Het Nationaal Archief levert scans wanneer een overheidsorganisatie een ‘eigen’ dossier nodig heeft. Daarmee wordt in de informatiebehoefte van departementen voorzien, maar voorkomen we gezamenlijk dat de dossiers schade oplopen.