Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

MeDuSa: het metagegevensschema voor het e-Depot

Digitale archiefbescheiden worden opgeslagen in het e-Depot. Voor een soepele opname van archiefbescheiden in het e-Depot moeten de bijbehorende metagegevens op een bepaalde manier zijn gestructureerd. Deze structuur is vastgelegd in een zogenaamd XML-schema, dat op zijn beurt weer is gekoppeld aan het e-Depot. Dit schema is mede opgesteld door het Nationaal Archief en heeft de naam MeDuSa gekregen.

Uitgangspunt

Het XML-schema vormt als het ware de vertaling van de metagegevens van de digitale archiefdocumenten naar een formaat dat het e-Depot kan herkennen, en is de machineleesbare vorm van het toepassingsprofiel voor het e-Depot. In een dergelijk schema is onder andere vastgelegd welke metagegevens-elementen moeten voorkomen. De software van het e-Depot gebruikt het XML-schema om automatisch de structuur van de metagegevens en de aanwezigheid van bepaalde metagegevens te toetsen.

Voorwaarde voor het overbrengen van digitale archiefbescheiden naar het e-Depot is, dat de structuur en inhoud van de metagegevens van die archiefdocumenten overeenkomen met hetgeen in MeDuSa is vastgelegd.Meer informatie over de inhoud van MeDuSa en de mogelijkheden die dit schema biedt, kunt u vinden in de toelichting (PDF, 327,9kB).

Verder kunt u een alfabetische overzicht en beschrijvingen van de metagegevenselementen van MeDuSa  en het XML-schema zelf raadplegen.

Doelgroepen

MeDuSa sluit aan op het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (PDF, 795,6kB). Door de metagegevens in een XML-schema te structureren, wordt het gemakkelijker om deze gegevens met andere partijen uit te wisselen; in het geval van het e-Depot zijn dat in de eerste plaats de ministeries. Maar ook zorgdragers buiten de rijksoverheid kunnen gebruik maken van MeDuSa.

Naamgeving

De naam MeDuSa is een afgeleide van de afkorting MDS die verwijst naar MetaDataSchema. Bovendien past deze naam bij de groeiende traditie binnen de overheid om overheidsstandaarden vrouwennamen te geven. Denk aan de referentiearchitecturen NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur), MARIJ (Model Architectuur Rijksdienst), PETRA (Provinciale Referentie Architectuur) en GEMMA (Gemeentelijk Model Architectuur).

Meer weten over MeDuSa? Raadpleeg de toelichting of neem contact op met info@nationaalarchief.nl.