Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

De Maatschappijbrede Trendanalyse 1976-2005

De periode 1975 – 2005 is een kantelpunt in onze geschiedenis. Zaken die vandaag de dag vanzelfsprekend zijn, bestonden aan het einde van de 20e- eeuw nog niet. Onderwerpen waar we ons vandaag zorgen over maken - of juist niet meer - vinden hun oorsprong in het laatste kwart van de 20e eeuw.

Het Nationaal Archief heeft de meest kenmerkende ontwikkelingen en gebeurtenissen uit de periode 1976 – 2005 in kaart gebracht en beschreven binnen het project Maatschappijbrede Trendanalyse, met als resultaat de digitale publicatie Een samenleving in beweging. Deze publicatie geeft in circa 200 trends en 100 hotspots een overzicht van de recente geschiedenis van Nederland.

Waardering van archieven

De Trendanalyse is uitgevoerd om te helpen bepalen welke archieven uit de periode 1976 – 2005 van bijzondere waarde zijn. Een handvat dus voor archiefinstellingen, archiefvormers en archiefbewerkingsorganisaties voor de selectie en acquisitie van archieven.

Een rijke bron 

Daarnaast is het eindresultaat van de Trendanalyse waardevol voor archiefonderzoekers. Het geschetste beeld geeft context aan archieven en kan een startpunt en hulpmiddel bij archiefonderzoek zijn. De publicatie is interessant voor iedereen die meer wil weten over de recente geschiedenis of de belangrijkste ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken van Nederland.

Digitale navigatie 

Het resultaat van het project is een omvangrijke digitale publicatie van ruim 1200 pagina’s tekst. Daarom is gekozen voor een klikbare web-PDF. Met behulp van de digitale navigatie bovenaan de pagina’s en interne kruisverwijzingen kan eenvoudig binnen het document heen en weer gesprongen worden zonder te scrollen. Aan het einde van de document is daarnaast een klikbaar overzicht opgenomen alle metatrends, trends en hotspots.