Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Digitale content

Het Nationaal Archief beheert bij benadering een miljard bladzijden tekst. Baseren we ons op de even ruwe schatting van 10.000 beschikbare scans, dan is de collectie voor 0,001% (een honderdste promille) digitaal beschikbaar.

Keuzes maken

Volledige digitale dienstverlening in een digitaal Nationaal Archief is uitsluitend mogelijk als niet alleen de zoekinstrumenten (toegangen, nadere toegangen, zoekgidsen), maar ook de originele bronnen digitaal beschikbaar zijn. Het digitaliseren van de objecten zelf kost miljoenen, daar komen de kosten van de digitale opslag en het dataverkeer nog bij. Er moeten dus prioriteiten worden gesteld en keuzes worden gemaakt. In het kader van het project ‘Digitale content’ wordt een businessplan opgesteld, volgens de lijnen van het Visiedocument 2009-2014 'e-Archief in ontwikkeling'. Dit Visiedocument stelt onder meer dat binnen tien jaar (na 2009) 10% van de voor het publiek meest interessante delen van de totale collecties digitaal beschikbaar moeten zijn.