Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Projecten

Het Nationaal Archief vormt hèt kenniscentrum op het gebied van digitalisering, conservering en - meer in het algemeen - het beheer van archieven, dus ook van ‘digitaal- geboren’ archieven. Een veelomvattende taak in dit tijdperk, waarin constant sprake is van nieuwe en baanbrekende ontwikkelingen in de toepassingsmogelijkheden van ICT.

Kennisuitwisseling

Zowel voor de Rijksoverheid als voor andere overheden is het Nationaal Archief het kenniscentrum. Van de projecten die het kenniscentrum uitvoert op het gebied van nieuwe ontwikkelingen staan de resultaten ter beschikking van vakgenoten en andere geïnteresseerden bij de overheden.

Aan de andere kant geldt ook dat het kenniscentrum bijzonder is geïnteresseerd in de resultaten van ontwikkelingen bij andere archiefbewaarplaatsen. In de zomer van 2009 namen het Consortium van Regionale Historische Centra en het Nationaal Archief zich dan ook voor om binnen twee jaar een landelijke structuur op te zetten voor innovatie, kennisdeling en professionalisering in de archiefsector (visiedocument 'e-Archief in ontwikkeling').

Projecten en programma's digitale innovatie

De belangrijkste projecten die het kenniscentrum op dit moment (november 2009) uitvoert op het gebied van digitale toegankelijkheid en ontsluiting van archieven en collecties zijn: