Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Beelden voor de Toekomst (Images for the Future)

In 7 jaar tijd hebben Beeld en Geluid, EYE Filmmuseum, het Nationaal Archief en Kennisland meer dan 90 duizend uur video, 20 duizend uur film, zo’n 100 duizend uur audio en 2,5 miljoen foto’s geconserveerd en gedigitaliseerd. Het gedigitaliseerde materiaal wordt inmiddels hergebruikt in talloze toepassingen, van lesmateriaal en Wikipedia tot apps en diensten voor de creatieve industrie. Beelden voor de Toekomst heeft een pioniersrol vervuld in zowel de ontwikkeling van grootschalige digitaliseringsprocessen als de gedachtevorming over de rol van erfgoedinstellingen in de digitale samenleving.

Lees alles over deze reddingsoperatie voor de toekomst in de publicatie ‘Beelden van het verleden – 7 jaar Beelden voor de Toekomst’.

Nationaal Archief in cijfers

Het project ‘Beelden voor de Toekomst’ betekent voor het Nationaal Archief in cijfers:

  • Foto’s gerestaureerd: 65.831
  • Foto’s verpakt: 571.185
  • Foto’s gedigitaliseerd: 989.535
  • Nieuwe foto’s beschreven: 72.547
  • Bestaande foto’s beschrijving verbeterd: 898.716
  • Foto’s rechten geadministreerd: 989.535

Het merendeel van de gedigitaliseerde foto’s zijn te bezichtigen op de website van het Nationaal Archief. Een aanzienlijk deel is open data en wordt hergebruikt door bijvoorbeeld Wikipedia. Zo’n 30.000 unieke bezoekers leggen maandelijks 40.000 bezoeken af aan onze beeldbank.

  • Foto’s beschikbaar als open data (CC-BY-SA) 408.713
  • Foto’s beschikbaar als Open data (Public Domain) 3642
  • Foto’s bij een auteursrechten beheersorganisatie 350.000 
  • Foto’s op niet tonen op de website 94.432 

Richtlijnen voor digitalisering foto's en negatieven

Het Nationaal Archief heeft in het kader van het project Beelden voor de Toekomst richtlijnen voor de digitalisering van fotografisch materiaal gepresenteerd.

Lees de Guidelines Digitisation of photographic materials (PDF, 3,43MB).