Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Publieksbeleid en website

Openbaarheid van archieven is een van de belangrijkste doelen van archiefbewaarplaatsen. De archiefbewaarplaatsen besteden er dan ook veel aandacht aan. De mogelijkheden om archieven en collecties digitaal beschikbaar te stellen, spelen daarbij natuurlijk een heel belangrijke en positieve rol.

Ontwikkelingen

Nog steeds zijn er nieuwe ontwikkelingen in de ICT-wereld, die vernieuwingen en verbeteringen ondersteunen. Het Nationaal Archief maakt daarvan gebruik in een groot aantal gezamenlijke projecten met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van de website.

Prioriteit bij digitalisering

Nog lang niet alle archieven en collecties van het Nationaal Archief zijn (optimaal) digitaal ontsloten. In het project Digitale content zoekt het Nationaal Archief naar mogelijkheden om ook deze archieven en collecties optimaal digitaal openbaar te maken. Omdat de hoeveelheid té groot is om de digitalisering van alle archieven en collecties op korte termijn te realiseren, wordt ook bekeken welke prioriteiten gesteld moeten worden.

E-Archief

In het Visiedocument 2009-2014 'e-Archief in ontwikkeling' zet het  consortium van de Regionale Historische Centra en het Nationaal Archief uiteen op welke manier binnen tien jaar vanaf 2009, tien procent van de voor het publiek meest interessante delen van de totale collecties en archieven beschikbaar kunnen zijn. Dat zal een geweldige inspanning vragen, maar het is zeker de moeite waard.

In eerste instantie worden vooral archieven en collecties gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld die:

  • door veelvuldig gebruik onderhevig zijn aan te grote en onverantwoorde slijtage
  • bijzonder in trek zijn bij het publiek.