Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Coderen voor uitwisselen

Internationaal streeft de archiefsector ernaar om standaarden te ontwikkelen voor het gemakkelijk - ook digitaal - uitwisselen van gegevens. Zo'n standaard is de zogenaamde Encoded Archival Description (EAD). Eenvoudig gezegd is EAD een standaard voor het in XML coderen van archiefbeschrijvingen, zodat ze gemakkelijk uitgewisseld en doorzocht kunnen worden en via het web beschikbaar worden gesteld. Het internationale initiatief 'Encoded Archival Context' heeft als doel het ontwerpen en implementeren van een standaard-beschrijving in XML voor gecodeerde beschrijvingen van archiefvormers.

De mogelijkheden om EAD/EAC in kleine en middelgrote archiefdiensten toe te passen, staan beschreven in 'EAD en EAC - grensoverschrijdend en grensverleggend - het converteren van archivistische toegangen naar XML-standaarden' door Marion Karsch en Jan Keuning'.