Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Doelstellingen

Het mooie van archieven is dat hun betekenis na verloop van tijd kan veranderen en dat ze –door gebruik en hergebruik – steeds weer opnieuw een onderdeel van de informatiecyclus kunnen zijn. Lang nadat de archieven de burelen van de oorspronkelijke archiefvormer hebben verlaten, kunnen ze nog springlevend zijn.

Door dat bijzondere karakter van archieven – informatiebron en cultuurgoed – heeft een archiefdienst taken, zowel op het gebied van de informatievoorziening als van het culturele erfgoed. Die dubbele oriëntatie is ook te herkennen in de organisatie.

Niet alleen heden en verleden strijden om de aandacht, maar ook publiek en professie. In het cultuurbeleid van de afgelopen 15 jaar is de aandacht voor verbreding van het publiek sterk gegroeid. Die ontwikkeling heeft een grote betekenis gehad voor het bereik en de werkwijze van het Nationaal Archief. We richten ons niet meer alleen tot de goed ingevoerde archiefonderzoeker, maar tot iedere inwoner van ons land.