Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Kerntaken

In de infocratie van de 21e eeuw kan de opdracht van een archiefdienst niet meer beperkt worden tot bewaarder, behoeder en presentator van oude en nieuwe archieven. Er is meer te doen dan passief beschikbaar stellen en actief presenteren.

De nieuwe generatie archiefgebruikers eist een actieve rol voor zichzelf op in de waardering en beoordeling van de informatie. Zo wordt het sociale web betreden en wordt de collectie op een uitdagende en inspirerende manier deel van het publieke domein. Het instrumentarium dat daarvoor ontwikkeld moet worden, is ook van belang voor de verdere groei van de kennistaak van informatie- en archiefprofessionals.