Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Klachtenprocedure Nationaal Archief

Heeft u een klacht over het Nationaal Archief?

Het Nationaal Archief probeert bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u van mening zijn dat het Nationaal Archief en zijn medewerkers u of een ander niet op een correcte manier hebben behandeld, kunt u een klacht indienen bij het Nationaal Archief.

Indienen van de klacht

Heeft u een klacht over het Nationaal Archief?

Het Nationaal Archief probeert bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u van mening zijn dat het Nationaal Archief en zijn medewerkers u of een ander niet op een correcte manier hebben behandeld, kunt u een klacht indienen bij het Nationaal Archief.

Indienen van de klacht

De klacht kunt u zowel mondeling als schriftelijk indienen. Een schriftelijke klacht kunt u indienen op het volgende adres:

Het Nationaal Archief
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 90520
2509 LM  DEN HAAG

Uw schriftelijke klacht dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten: uw naam, uw adresgegevens, uw handtekening, de datum en een omschrijving van de gedraging waarover u klaagt.
Het Nationaal Archief verzoekt u tevens uw telefoonnummer te vermelden, zodat het op eenvoudige wijze met u in contact kan komen.

Uw klacht wordt in behandeling genomen door de klachtencommissie.
Uw klacht zal overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht worden afgehandeld door het Nationaal Archief.

Behandeling van de klacht

Afhankelijk van de aard van de klacht kan telefonisch contact met u worden opgenomen om te bezien of een toelichting van de kant van het Nationaal Archief een oplossing kan bieden.
Voor de schriftelijke afhandeling van klachten bestaat een formele procedure:

  • U krijgt een schriftelijke bevestiging dat uw klacht is ontvangen;
  • Uw klacht wordt behandeld door iemand die niet betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft;
  • U wordt in de gelegenheid gesteld om op een hoorzitting te verschijnen.

De klacht wordt in principe binnen zes weken afgehandeld. Deze termijn kan worden verlengd met vier weken.

Niet tevreden?

Als u niet tevreden bent over de interne afhandeling van uw klacht of het resultaat daarvan dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman (www.nationaleombudsman.nl).

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de klachtenprocedure, kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator (klachtencoordinator@nationaalarchief.nl).