Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Organisatie- en mandaatbesluit

Het Organisatie- en mandaatbesluit van het Nationaal Archief  beschrijft de organisatie en mandaten, zoals deze vanaf 1 januari 2014 geregeld zijn. In het besluit staat:

  • de organisatie van het Nationaal Archief.
  • de bevoegdheden van de directieleden en de afdelingshoofden, programma-managers en projectleiders.

Lees het Organisatie- en mandaatbesluit Nationaal Archief.