Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Tarieven producten en diensten

Het Nationaal Archief heeft voor 2011 nieuwe tarieven vastgesteld voor afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerking van de archiefbescheiden die het Nationaal Archief aanbiedt in de studiezaal en via websites.

Zoals de Regeling tarieven rijksarchiefdienst voorschrijft, is de tarievenlijst bekendgemaakt en raadpleegbaar op deze website.
Een aantal tarieven wordt voorgeschreven door de regeling zelf, bijvoorbeeld voor fotokopie├źn en microfiches. Voor nieuwe diensten en producten is het uitgangspunt uit de regeling gehanteerd, namelijk dat ze in elk geval kostendekkend moeten zijn

Raadpleeg de lijst met tarieven voor de producten & diensten van het Nationaal Archief.