Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Procedure voor het overbrengen van digitale overheidsarchieven

Ook digitale archiefbescheiden die voor blijvende bewaring in aanmerking komen, moeten na 20 jaar overgebracht worden naar een archiefbewaarplaats. Ze kunnen ook eerder worden over gebracht. Hiervoor is toestemming nodig van de beheerder van de archiefbewaarplaats (Archiefwet 1995, artikel 13). Archiefbescheiden die worden overgebracht moeten voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Archiefregeling.

Wanneer u archiefbescheiden wilt overbrengen, kunt contact opnemen met de afdeling Collectie, team Verwerven van het Nationaal Archief.