Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Formele overdracht en transport

Voor de formele overdracht van digitale overheidsarchieven gelden, net als voor analoog (of 'fysiek') overheidsarchief, de voorschriften uit de Procedure overbrenging van overheidsarchieven. Aanbieden van digitaal archief aan het Nationaal Archief kan:

  • online
  • op digitale dragers.

Online-overdracht vraagt in principe geen specifieke software maar kan gebeuren via het internet. Bij online overdracht en overdracht op digitale dragers moet wel rekening worden gehouden met beveiliging. Het beveiligingsniveau bepaalt de noodzakelijke aanvullende maatregelen. Te denken valt aan de huur van een beveiligde verbinding en het installeren van beveiligingshardware en software. Over de wijze van aanleveren kan het beste contact worden opgenomen met de afdeling Collectie

Voor de departementen heeft het Nationaal Archief infrastructuur gerealiseerd die digitale overdracht mogelijk maakt langs het speciaal beveiligde 'Haagse Ring-netwerk'.