Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Metadata

Metadata, ofwel informatie over de informatie, vormen een belangrijk aspect van recordsmanagement.

Daarbij zijn twee aspecten belangrijk:

  1. Informatie moet vindbaar zijn;
  2. Informatie moet geïnterpreteerd en (her)gebruikt kunnen worden. (Aspecten als betrouwbaarheid en authenticiteit zijn daarbij van wezenlijk belang.)

Om informatie te kunnen aanbieden en uitwisselen moet deze allereerst vindbaar zijn en daarvoor is het toekennen van metadata noodzakelijk. Het is de bedoeling dat alle metadata die voor blijvend te bewaren overheidsinformatie worden gebruikt, voldoen aan de Rijksbrede metadatarichtlijn.

Informatiehuishouding

De achtergrond van deze richtlijn is dat alle overheden veelal dezelfde informatie gebruiken en dat het dus nuttig is dat deze informatie gestandaardiseerd is en iedereen dezelfde gegevens op dezelfde manier vormgeeft. Bijvoorbeeld dat iedereen een 'fiets' een 'fiets' noemt, en niet een 'rijwiel'. Zo kunnen zoveel mogelijk overheidsorganisaties zonder problemen gebruik maken van de informatie.

De invoering van deze lijst valt niet onder het Nationaal Archief maar onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat optreedt als co├Ârdinator van de overheidsinformatiehuishouding. Het Nationaal Archief heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze lijst. De richtlijn is gebaseerd op de NEN-ISO richtlijn 23081.

Voor meer informatie kijk ook onder Informatiebeheer en archiefbeheer, metadata.