Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Criteria voor overdracht

Alle archieven of delen daarvan (de zogenaamde archiefbescheiden)  die voldoen aan de geldende normen van goede, geordende en toegankelijke staat komen in aanmerking voor overdracht. Deze normen staan beschreven in de volgende brochures:

Archieven die niet voldoen aan de beschreven normen en regelingen moeten worden bewerkt voordat ze kunnen worden overgebracht.