Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Formele overdracht

Vóór de overbrenging zal het Nationaal Archief ook formeel een advies geven over de Openbaarheid en toegankelijkheid van het archief na de overdracht. Bovendien moeten ook formele stappen worden genomen voordat de overbrening kan worden afgerond, met name de verklaring van overbrenging. Met deze verklaring wordt het archief officieel overgedragen aan het Nationaal Archief en valt het onder de verantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW).

In de bijlagen staan de opgestelde modellen van de verklaring van overbrenging en het besluit beperking openbaarheid.