Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Vervreemding

Wanneer archieven of archiefbescheiden die bij een archiefbewaarplaats in bewaring zijn gegeven om bepaalde redenen aan een andere partij worden overgedragen, wordt dat 'vervreemding' genoemd. Vervreemding komt niet vaak voor in de archiefwereld. Voor iedere vervreemding van archiefbescheiden van de overheid is een machtiging van het Nationaal Archief vereist. Of ze nu bij de rijksoverheid, de gemeentelijke overheid of een andere overheid berusten en of ze nu zijn overgedragen aan een archiefbewaarplaats of nog bij de administratie berusten dat maakt niet uit. Er is een procedure bij vervreemding. Het Nationaal Archief speelt hier dus een uitzonderlijke rol bij de zorg voor alle overheidsarchieven, niet alleen die van het Rijk zelf.

Een voorbeeld:
In het verleden gaf een aantal gemeenten in Zuid-Holland de plaatselijke overheidsarchieven in bewaring bij het Nationaal Archief. Sinds 1995 worden deze archieven door het Nationaal Archief teruggegeven aan deze gemeenten. De vervreemding van overheidsarchieven is een wettelijke taak als gevolg van de Archiefwet 1995. Deze wettelijke regeling moet de spreiding van historisch-cultureel erfgoed ten behoeve van lokaal historisch onderzoek bevorderen. Voor particuliere archieven gelden andere regels. Deze archieven kunnen alleen worden vervreemd wanneer ze in bewaring zijn gegeven, en niet wanneer ze zijn geschonken. Zij worden vervreemd door beĆ«indiging van de bestaande overeenkomst en het archief wordt teruggegeven aan de familie of de oorspronkelijke eigenaar.