Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

APEx

2e Internationale APEx-conferentie voor een digitale archieftoekomst

Van 7 t/m 9 september vindt in Boedapest de conferentie ‘Samenwerken en netwerken voor een digitale archieftoekomst. Duurzame vooruitzichten door het Archives Portal Europe’ plaats. Op de driedaagse bijeenkomst worden niet alleen uitkomsten en resultaten van 6 jaar internationale, professionele samenwerking besproken, maar ook kansen, uitdagingen, oplossingen en ideeën voor de nabije toekomst verkend. 

Voortzetting Europese Archiefportaal door Stichting APEF

Op maandag 27 oktober 2014 ondertekende Karel Velle, voorzitter van het APEx-project, in Den Haag de oprichtingsakte van de Archives Portal Europe Foundation (APEF). De oprichting van deze stichting is de laatste fase van het Europese APEx-project. APEF moet ervoor zorgen dat het Europese archiefportaal – dat na 2015 geen subsidies meer ontvangt van de Europese Unie – verder kan blijven bestaan en uitbreiden.

Nieuwe release Archieven Portaal Europa

Vanaf woensdag 25 februari is de nieuwe release van het Archieven Portaal Europa (APE) beschikbaar. Belangrijkste verbeteringen zijn de Mijn paginas-functionaliteit voor geregistreerde gebruikers (front-end) en in het Dashboard (back-end) het volautomatisch binnenhalen en verwerken van inventarissen, inclusief het publiceren ervan via het portaal en - indien gewenst - via het Europeana portaal. 

APEx-nieuwsbrief: nieuwe functionaliteit op APE etaleert kunstschatten

Er is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe functionaliteit op het Archieven Portaal Europa (APE), zo meldt de augustuseditie van de APEx-nieuwsbrief. Het APE-portaal geeft toegang tot informatie over archiefmateriaal en archiefinstellingen van verschillende Europese landen. Met deze nieuwe functionaliteit, de zogeheten ‘Featured Exhibition’, kunnen deelnemende instellingen interessante voorbeelden van hun collecties publiceren op een prominente plek op het portaal.

Eerste Archieven Portaal Europa Dashboard workshop

Op 18 maart 2013 vond in het Nationaal Archief een Archieven Portaal Europa (APE) Dashboard workshop plaats. Doel was om collega’s van de Nederlandse archiefinstellingen die nu al content aan dit Europese portaal aanbieden wegwijs te maken in het binnenhalen en publiceren van hun content via het back-end van het portaal: het Dashboard.

APEx nieuwsbrief

Vanaf januari 2013 verschijnt regelmatig een digitale APEx nieuwsbrief.

Workshop Archieven Portaal Europa

Op 18 maart wordt er in het Nationaal Archief een workshop georganiseerd voor de Nederlandse archiefinstellingen die nu al content via het Archieven Portaal Europa aanbieden.

Rol Nationaal Archief binnen APEx

Het Nationaal Archief draagt de verantwoordelijkheid voor 2 van de in totaal 8 werkpakketten: het project-management en de continuïteit.

Deelnemers APEx en hun bijdragen

Het APEx-project is de opvolger van het APEnet-project, waarin 14 Europese landen in samenwerking met Europeana startten met het bouwen van het Archieven Portaal Europa in januari 2009. Bij de uiteindelijke oplevering van het portaal in januari 2012 telde het APEnet project consortium al 17 Europese landen en het succes van het APEnet-project vertaalde zich in ruime belangstelling van Europese landen voor deelname aan het vervolg project APEx. Dit paste prima in de voornaamste doelstelling van het APEx project: het verbreden en verdiepen van het Archieven Portaal Europa, zowel in kwantiteit als in kwaliteit.

APEx en Europeana

Naast de hoofddoelstelling –alle Europese burgers gemakkelijk online toegang verschaffen tot de inhoud van het collectieve geheugen zoals opgeslagen in archieven– kent het APEx-project nog een tweede doelstelling, namelijk bijdragen aan de ontwikkeling van het Europeana portaal. Dit is het vlaggenschip project van de Europese Unie, dat tot doel heeft de Europese burger via internet toegang te verschaffen tot de digitale collecties van alle 'cultuurdomeinen' (bibliotheken, archieven, musea, audio-visuele collecties, etc.).