Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Archief 2020

Toekomstscenario’s voor archieffunctie in de maak

De algemene rijksarchivaris Marens Engelhard heeft in het kader van innovatieprogramma Archief 2020 aan bureau Futureconsult gevraagd een toekomstscenario op te stellen voor de archieffunctie in Nederland. In september 2015 is uit interviews en 2 rondetafelbijeenkomsten met experts van binnen en buiten de archiefsector input verzameld.

Kennisnetwerk Actieve Openbaarheid: stappen zetten door samenwerking

“Hoe kunnen wij elkaar zo versterken dat onze organisaties in 2015 een volgende stap zetten in actieve openbaarheid?” Dat was de hoofdvraag van de startbijeenkomst  kennisnetwerk Actieve Openbaarheid op 21 mei. Zo’n 25 afgevaardigden van 20 verschillende zorgdragers en archiefinstellingen brachten gezamenlijk de kennisbehoeften en onderwerpen in kaart op het gebied van actieve openbaarheid. En niet onbelangrijk: hoe de structurele samenwerking er precies uitziet.

Samenwerken aan NORA-thema Digitale Duurzaamheid

Archief 2020, het Nationaal Archief en ICTU gaan samenwerken aan het thema Digitale Duurzaamheid van de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur). Het NORA-thema Digitale Duurzaamheid biedt handvatten aan ICT-architecten om in hun projecten duurzame toegankelijkheid van digitale informatie te waarborgen. De geplande einddatum voor het project is 1 december 2015.

Lancering samenwerkingsverband Kenniscentrum Oorlogsbronnen

Op 15 januari lanceerde het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) het Kenniscentrum Oorlogsbronnen. Dit samenwerkingsverband van verschillende erfgoedorganisaties, ontwikkelaars en archiefinstellingen, waaronder het Nationaal Archief, gaat werken aan de bundeling van activiteiten, (digitale) producten en diensten uit/over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. 

eDepot belangrijke component in pilot NHA-Haarlem

Het is efficiënt, mogelijk en financieel verantwoord om digitale dossiers van de gemeente Haarlem al direct na afsluiting op te nemen in het digitale depot van het Noord-Hollands Archief (NHA). Zo luidt de conclusie van het onderzoek ‘Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem’ dat het NHA op 17 november met gepaste trots aan zo’n 100 deelnemers presenteerde. Het NHA maakte voor deze pilot gebruik van het eDepot – het digitale depot van het Nationaal Archief.

De vaart in actieve openbaarheid

Op 5 november organiseerden het Nationaal Archief en Archief 2020 een kennisbijeenkomst met als thema ‘Open overheid en archieven’. De overheid zet in haar beleid in op meer actieve openbaarheid en open data; de Tweede Kamer nam op 11 november een motie aan waarin gepleit wordt vaart te maken met actieve openbaarheid. 

Managementconferentie positionering succesvol

Op 12 mei organiseerde Archief 2020 samen met de Branchevereniging voor Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN) een managementconferentie. De positionering van overheidsarchiefdiensten in het digitale tijdperk stond die dag centraal. Zo’n 30 instellingen uit heel Nederland namen deel aan de conferentie, waaronder het Nationaal Archief - opdrachtnemer van Archief 2020.

Archief 2020 presenteert: website!

Vanaf heden heeft Archief 2020 een eigen website. De site is vooral bedoeld als stimulans voor archief- en informatieprofessionals om samen aan de slag te gaan met duurzame toegankelijkheid van (digitale) overheidsinformatie. 

Lancering Handreiking vervanging archiefbescheiden

Met ingang van 1 januari 2013 mogen overheden zelf beslissen of ze originele archiefstukken willen vervangen door digitale reproducties. Dit moet echter wel binnen de kaders van de Archiefregeling. In de praktijk blijkt deze materie niet altijd even gemakkelijk. Daarom heeft een werkgroep van deskundigen vanuit programma Archief 2020 de zogeheten Handreiking vervanging archiefbescheiden opgesteld.

Toekomstvast archiefbeheer op agenda Tweede Kamer

Op 29 januari vond, voor het eerst in 10 jaar, met de Vaste Kamercommissie OCW een algemeen overleg over rijksarchieven plaats.