Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Archiefbeheer

Aankondiging studiemiddag voor archiefbeheerders: Diefstal in archieven

Wat te doen bij diefstal? Dat is de centrale vraag van de studiemiddag Diefstal in archieven op 5 maart in het Nationaal Archief. Aan het eind van de dag weten de deelnemers hier het antwoord op en ook hoe diefstal of verduistering voorkomen kan worden.

Archiefbeheer door private partijen?

Is het mogelijk archiefwettelijke werkzaamheden uit te besteden aan private partijen? Op die vraag geeft de nieuwe publicatie van de Stichting Archiefpublicaties (S@P), Wegwijzer voor het uitbesteden van het beheer van overgebrachte archieven aan een privaatrechtelijke organisatie, antwoord.

Projecten

Het Nationaal Archief vormt hèt kenniscentrum op het gebied van digitalisering, conservering en - meer in het algemeen - het beheer van archieven, dus ook van ‘digitaal- geboren’ archieven.