Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Archiefbesluit

Het Strategisch Informatieoverleg bij decentrale overheden

Decentrale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) en hun gemeenschappelijke regelingen vallen onder de archiefwetgeving.

Het Strategisch Informatieoverleg bij zelfstandige en publiekrechtelijke bestuursorganen

Veel zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en publiekrechtelijke bestuursorganen (PBO’s) vallen – soms deels - onder de Archiefwet.

Het Strategisch Informatieoverleg bij uitvoeringsorganisaties

Uitvoeringsorganisaties vallen onder het zorgdragerschap van een bewindspersoon.

Het Strategisch Informatieoverleg bij departementen

In de ICCIO van 7 maart 2012 is de aanpak voor de inrichting van de Strategische Informatieoverleggen (SIO) vastgesteld. Deze overleggen worden ingericht als onderdeel van de nieuwe selectieaanpak. De inrichting van dit overleg is formeel vastgelegd in het gewijzigd Archiefbesluit.

Archiefbesluit (1 januari 2013)

Per 1 januari 2013 treedt een wijziging van het Archiefbesluit (Ab) in werking.

Het Nationaal Archief raadpleegt partners over wijziging Archiefbesluit

Het Nationaal Archief heeft een voorstel ter aanpassing van het Archiefbesluit 1995 en het Archiefbesluit BES (Bonaire, Sint Eustatius, Saba) gedaan. De reden hiervoor is om ze beter te laten aansluiten op de selectieaanpak binnen de voornamelijk digitale informatiehuishouding van de hedendaagse Rijksoverheid.