Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Archiefbesluit 1995

Wijziging Archiefbesluit 1995

Op 1 januari 2013 treedt het gewijzigd Archiefbesluit in werking. De belangrijkste redenen voor de wijziging zijn de vernieuwing van het selectiebeleid en de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht (WRGT). De wijziging heeft gevolgen voor de vaststellingsprocedure van en inhoudelijke voorschriften voor selectielijsten. De machtiging substitutie komt in het gewijzigd Archiefbesluit te vervallen.

Archiefwet- en regelgeving voor overheidsorganisaties

Hoe overheidsorganisaties moeten omgaan met de archieven die zij vormen, is nauwkeurig beschreven in verschillende wetten en regels: 

Wetten en regelgeving

Hoe overheidsorganisaties aan hun bewaar- en beheerplicht van hun informatie (archiefbescheiden) moeten voldoen is nauwkeurig beschreven in verschillende wetten en regels.