Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Archiefinspecties

Toezicht op archieven bij overheidsorganisaties

De archiefinspecties van het Rijk (Erfgoedinspectie), de provincies en de gemeenten houden toezicht op overheidsarchieven: www.archiefinspectie.nl.