Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Archiefrecht

Wetten en regelgeving

Hoe overheidsorganisaties aan hun bewaar- en beheerplicht van hun informatie (archiefbescheiden) moeten voldoen is nauwkeurig beschreven in verschillende wetten en regels.