Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Archiefruimten

De nieuwe Archiefregeling

Op 1 april as. zal de nieuwe Archiefregeling 2009 van kracht worden. Deze nieuwe regeling is al afgekondigd in de Staatscourant van 31 december 2009.

Deze regeling vervangt de drie aparte regelingen uit 2001. Deze waren uitwerkingen van de artikelen 11, 12 en 13 van het Archiefbesluit.

Archiefruimten

De Archiefwet bepaalt welke eisen worden gesteld aan de ruimten waarin bij overheidsorganisaties archieven worden bewaard. Vanwege het behoud van de archiefbescheiden moeten ze in een zo vroeg mogelijk stadium in een ‘beschermde’ omgeving worden opgeborgen. Dit stadium vangt aan nadat de zaken administratief zijn afgehandeld.