Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Archiefvisie

Programma Archief 2020

Het innovatieprogramma Archief 2020 sloot eind december 2016 af.

Archiefconvenant en Innovatieagenda 2012-2016

Minister Bussemaker (OCW), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afspraken gemaakt om het archief van de overhe

De overheid naar een duurzaam en toegankelijk digitaal archief

Minister Bussemaker (OCW), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afspraken gemaakt om het archief van de overheid toegankelijker en duurzamer te maken. Voor burgers betekent dit dat overheidsinformatie beter vindbaar is en sneller openbaar wordt. Tevens wordt de historische archiefinformatie beter toegankelijk via een landelijke portal. De afspraken zijn vastgelegd in het Archiefconvenant.

Noot voor de redactie: 
Meer informatie kunt u verkrijgen bij: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, woordvoerder, Menno van Tartwijk, tel. 06 - 29568798. De afdeling Communicatie van het IPO, Sander Hage, tel. 06 - 28901218. De afdeling Communicatie van de VNG, tel. 070 - 738290.

DE REE archiefsystemen en Algemene Rijksarchivaris ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Vandaag hebben de directeur van DE REE archiefsystemen, Erik de Ree, en de Algemene Rijksarchivaris, Martin Berendse, een 2-jarige samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het ontwikkelen en onderhouden van software voor het beschikbaarstellen van archieftoegangen aan het Europese archiefportaal Archives Portal Europe (APE).

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nelleke de Kort via e-mail: nelleke.de.kort@nationaalarchief.nl.

De nieuwe Archiefvisie: Archiveren in het digitale tijdperk

Overheidsinformatie wordt steeds vaker digitaal geproduceerd en gearchiveerd. Over enkele jaren werkt de overheid bijna geheel digitaal. Zonder voorzorg is digitale informatie al snel vervlogen of ontoegankelijk. Forse maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat het digitale archief in de toekomst kan blijven dienen voor verantwoording en als bron voor historisch onderzoek.

Opstellen nieuwe Archiefvisie in volle gang

In samenwerking met archiefinstellingen, belangenorganisaties en belanghebbenden ontwikkelt het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(BZK) een nieuwe visie op archieven en archiveren.

Achtergrondinformatie

De onderstaande documenten hebben als achtergrondinformatie gediend bij het vormgeven aan de Archiefvisie.

Vertrekpunt en thema's

Als vertrekpunt voor deze visie en voor te stellen beleidsmaatregelen kiest OCW de burger en zijn rechten en mogelijkheden om over archiefin

Waarom een nieuwe Archiefvisie?

Waarom nu een nieuwe archiefvisie?