Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Beheer

Overbrenging en vervreemding

Overheidsorganisaties moeten hun archiefstukken na twintig jaar overdragen aan het Nationaal Archief.