Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Beslismodel

Beslismodel voorbereiding digitalisering

De afdeling Restauratie & conservering van het Nationaal Archief heeft een model opgesteld dat kan worden gebruikt bij het voorbereiden van een digitaliseringsproject waarbij de documenten voorafgaand aan de digitalisering geconserveerd moeten worden: het Beslismodel voorbereiding digitalisering.

Beslismodel voorbereiding digitalisering

Op het moment dat besloten is om een archiefbestand te gaan digitaliseren, begint de fase van het voorbereiden van de te digitaliseren objecten, ofwel het 'digitaliseringsklaar' maken. Dat houdt in dat de stukken geschikt gemaakt worden om op de gekozen manier te kunnen digitaliseren.