Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Bewaarplicht

Archiefwet- en regelgeving voor overheidsorganisaties

Hoe overheidsorganisaties moeten omgaan met de archieven die zij vormen, is nauwkeurig beschreven in verschillende wetten en regels: