Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Conservering

Programma Metamorfoze

Metamorfoze is het Nationaal Programma voor het behoud van het papieren erfgoed en is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek.

Azijnzuursyndroom

Het Nationaal Archief bezit circa 1 miljoen fotografische objecten. Foto’s, negatieven en film zitten verborgen tussen papieren archieven of komen voor als afzonderlijke collecties.

Biologische aantasting

Het Nationaal Archief, het Instituut Collectie Nederland, de Koninklijke Bibliotheek en de Erfgoedinspectie worden regelmatig benaderd met vragen over bestrijding van schimmels en insecten in archi

Preventieve conservering

In de afgelopen twintig jaar is er veel gebeurd op het gebied van preventieve conservering. Hieronder wordt verstaan: alle maatregelen en voorwaarden die gericht zijn op het optimaliseren van de omgevingsomstandigheden, bewaring en gebruik van het archiefstuk. Dit zijn alle directe en indirecte maatregelen die de levensduur van archivalia en informatie verlengen.

Beelden voor de Toekomst (Images for the Future)

In 7 jaar tijd hebben Beeld en Geluid, EYE Filmmuseum, het Nationaal Archief en Kennisland meer dan 90 duizend uur video, 20 duizend uur film, zo’n 100 duizend uur audio en 2,5 miljoen foto’s gecon

Projecten

Het Nationaal Archief vormt hèt kenniscentrum op het gebied van digitalisering, conservering en - meer in het algemeen - het beheer van archieven, dus ook van ‘digitaal- geboren’ archieven.