Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Digitaal archief

Bunkerarchief digitaal beschikbaar

Een belangrijk gedeelte van het Bunkerarchief is gedigitaliseerd. Maar liefst 9713 scans van tekeningen en kaarten zijn tot in detail online te bekijken.

Brief Informatiestrategie Rijk naar de Tweede Kamer

Op 15 november heeft minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de I-strategie Rijk aan de Tweede Kamer aangeboden. De I-strategie Rijk bouwt voort op het programma Compacte Rijksdienst, dat tot doel heeft de rijksoverheid kleiner en krachtiger te maken.

Nieuwe aanpak waardering en selectie in een digitale omgeving

Het Nationaal Archief ontwikkelt een nieuwe aanpak voor archiefselectie in een digitale omgeving. Om effectief te zijn, dienen waardering en selectie volledig geïntegreerd te worden in de informatiehuishouding. Het Nationaal Archief participeert in een aantal pilots om uit te vinden hoe dat het beste kan.

Procedure voor het overbrengen van digitale overheidsarchieven

Ook digitale archiefbescheiden die voor blijvende bewaring in aanmerking komen, moeten na 20 jaar overgebracht worden naar een archiefbewaarplaats. Ze kunnen ook eerder worden over gebracht.