Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Digitale archieven

Open Preservation Foundation (OPF)

De Open Preservation Foundation (OPF) onderhoudt technologie en kennis voor de lange-termijntoegankelijkheid van digitale informatie.

PLANETS

Het Nationaal Archief was één van de zestien partners in het toonaangevende PLANETS-project (2006-2010). In dit project werkten Europese archieven, bibliotheken, universiteiten en bedrijven samen aan een geïntegreerde benadering van 'digital preservation'.

DRAMBORA

In het project Digital Preservation Europe (DPE, 2006-2009) heeft het Nationaal Archief met name actief bijgedragen aan DRAMBORA, een methode voor het evalueren van de kwaliteit en betrouwbaarheid van digitale depots.

Nieuwe aanpak waardering en selectie in een digitale omgeving

Het Nationaal Archief ontwikkelt een nieuwe aanpak voor archiefselectie in een digitale omgeving. Om effectief te zijn, dienen waardering en selectie volledig geïntegreerd te worden in de informatiehuishouding. Het Nationaal Archief participeert in een aantal pilots om uit te vinden hoe dat het beste kan.

Juridische aspecten van het digitale archief

Bij het digitaal presenteren van cultureel erfgoed, of dat nu afkomstig is van archiefinstellingen of van musea, spelen diverse juridische vragen.

Duurzaamheid

Zoals ook al aangegeven in de procedure voor overbrenging van alle overheidsarchieven, moet worden voldaan aan de

Formele overdracht en transport

Voor de formele overdracht van digitale overheidsarchieven gelden, net als voor analoog (of 'fysiek') overheidsarchief, de voorschriften uit de Procedure overbrenging van overheidsarchieven.

Overdracht van beheer en zorg

Een archief maakt pas deel uit van de rijkscollectie als het aan het Nationaal Archief is overgedragen. Na overdracht wordt het archief ter beschikking gesteld aan het publiek.