Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Digitale duurzaamheid

Voorkeursformaten

Het e-Depot van het Nationaal Archief kan digitale informatie in allerlei vormen en in allerlei formaten ontvangen, duurzaam bewaren en beschikbaar stellen.

Duurzame toegankelijkheid krijgt plek in NORA

Sinds donderdag 17 maart jl. is duurzame toegankelijkheid een thema binnen de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur). Herriët Heersink, NORA en Diana Teunissen, Nationaal Archief, tekenden een overeenkomst, waarin deze samenwerking is vastgelegd. De samenwerking biedt de mogelijkheid al bij de inrichting van de informatiesystemen de voorwaarden te formuleren die nodig zijn om informatie duurzaam toegankelijk te houden. Architecten, projectleiders en ontwerpers van de systemen bij de overheid weten nu wat ze daarvoor moeten doen, “Digitale duurzaamheid by design” krijgt betekenis. 

Samenwerken aan NORA-thema Digitale Duurzaamheid

Archief 2020, het Nationaal Archief en ICTU gaan samenwerken aan het thema Digitale Duurzaamheid van de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur). Het NORA-thema Digitale Duurzaamheid biedt handvatten aan ICT-architecten om in hun projecten duurzame toegankelijkheid van digitale informatie te waarborgen. De geplande einddatum voor het project is 1 december 2015.

Onderzoeksrapport e-Depot Nationaal Archief

Het Nationaal Archief en de Regionaal Historische Centra (RHC’s) zetten zich gezamenlijk in voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. Het eDepot is een dienst van het Nationaal Archief voor het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van deze digitale informatie. Om de dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de klant is de infrastructuur en organisatie achter het eDepot onlangs onderzocht. Het onderzoek is gedaan door Programma Digitale Taken Rijksarchieven (DTR) van het Nationaal Archief.

Start inschrijving Digital Preservation Awards 2014

De inschrijving voor de Digital Preservation Awards 2014 is geopend. De ’awards’ zijn bedoeld om initiatieven op het gebied van duurzame toegankelijkheid van digitaal erfgoed onder de aandacht te brengen. De Digital Preservation Awards zijn in het leven geroepen door de Digital Preservation Coalition (DPC) en de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD). Deadline voor inschrijving is 28 juli 2014. De prijzen worden op 17 november uitgereikt in Londen.

Executive Seminar Managing Digital Preservation

Op 2 april organiseren de Open Planets Foundation (OPF) en het project Scalable Preservation Environment (SCAPE) samen met het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek een Executive Seminar Managing Digital Preservation. Dit internationale seminar richt zich op de vraagstukken waar managers mee geconfronteerd worden bij het implementeren van digitale preservation in de organisatie. 

Archief 2020 presenteert: website!

Vanaf heden heeft Archief 2020 een eigen website. De site is vooral bedoeld als stimulans voor archief- en informatieprofessionals om samen aan de slag te gaan met duurzame toegankelijkheid van (digitale) overheidsinformatie. 

Nieuwe selectielijst ministerie van Defensie een feit

Op 17 februari tekenen Erik Akerboom, secretaris-generaal van Defensie en Martin Berendse, algemene rijksarchivaris en directeur van het Nationaal Archief, het vaststellingsbesluit voor de Generieke Selectielijst Defensie (GSD) over de periode vanaf 1945. De GSD vervangt de ruim 60 selectielijsten die Defensie nu hanteert bij de waardering en selectie van zijn archieven. 

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jacqueline van Walbeek, woordvoerder Nationaal Archief. Zij is bereikbaar op: 06-50520543.

Toekomstvast archiefbeheer op agenda Tweede Kamer

Op 29 januari vond, voor het eerst in 10 jaar, met de Vaste Kamercommissie OCW een algemeen overleg over rijksarchieven plaats.

Op weg naar de duurzame informatiemaatschappij

Op donderdag 5 en vrijdag 6 december zijn in Den Haag (inter)nationale vertegenwoordigers van erfgoedinstellingen, ICT-industrie, informatie-experts en beleidsmakers bijeen gekomen om de wereldwijde samenwerking te bespreken op het gebied van duurzame toegankelijkheid. De conferentie maakt deel uit van het  programma ‘Memory of the World’ van UNESCO.