Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Digitalisering

Evaluatie e-Depotaansluiting Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief (NHA) is het eerste Regionaal Historisch Centrum (RHC) waarbij, op basis van een hogere versie van de software en een nieuw inrichtingsschema (TopX2), het e-Depot in productie is genomen. Op dinsdag 10 februari hebben zo’n 60 medewerkers van RHC’s, het NHA en het Nationaal Archief dit feit gevierd en geëvalueerd. 

Bunkerarchief digitaal beschikbaar

Een belangrijk gedeelte van het Bunkerarchief is gedigitaliseerd. Maar liefst 9713 scans van tekeningen en kaarten zijn tot in detail online te bekijken.

Cultureel erfgoed, historisch onderzoek, burgerbelang bij vervanging

Het Archiefbesluit artikel 6, 2e lid regelt dat bij de bekendmaking van een besluit melding wordt gemaakt van de

Het besluit tot vervanging volgens de Archiefregeling

Artikel 26b van de Archiefregeling schrijft een aantal aspecten voor waarmee de zorgdrager inzage geeft in het proces

Procedure vervanging

De procedure vervanging bestaat uit de volgende stappen:

Vervanging

Vervanging of substitutie is het vervangen van archiefbescheiden door reproducties. De reproducties nemen volledig de plaats in van de oorspronkelijke bescheiden.

Beslismodel voorbereiding digitalisering

De afdeling Restauratie & conservering van het Nationaal Archief heeft een model opgesteld dat kan worden gebruikt bij het voorbereiden van een digitaliseringsproject waarbij de documenten voorafgaand aan de digitalisering geconserveerd moeten worden: het Beslismodel voorbereiding digitalisering.

Beslismodel voorbereiding digitalisering

Op het moment dat besloten is om een archiefbestand te gaan digitaliseren, begint de fase van het voorbereiden van de te digitaliseren objecten, ofwel het 'digitaliseringsklaar' maken. Dat houdt in dat de stukken geschikt gemaakt worden om op de gekozen manier te kunnen digitaliseren.

Programma Metamorfoze

Metamorfoze is het Nationaal Programma voor het behoud van het papieren erfgoed en is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek.

Beelden voor de Toekomst presenteert richtlijnen voor digitalisering van fotografisch materiaal

Gebaseerd op ervaringen uit de dagelijkse praktijk heeft het Nationaal Archief richtlijnen opgesteld, die kunnen worden gehanteerd bij het digitaliseren van fotografisch materiaal.