Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Digitalisering

Zuur papier

Al in de negentiende eeuw ontdekte men dat houthoudend papier snel vervalt.

Behoud door verfilming en digitalisering

Het Nationaal Archief stelt archieven die erg kwetsbaar zijn en/of vaak worden geraadpleegd, beschikbaar op microfilm of in gedigitaliseerde vorm.

Beelden voor de Toekomst (Images for the Future)

In 7 jaar tijd hebben Beeld en Geluid, EYE Filmmuseum, het Nationaal Archief en Kennisland meer dan 90 duizend uur video, 20 duizend uur film, zo’n 100 duizend uur audio en 2,5 miljoen foto’s gecon

Projecten

Het Nationaal Archief vormt hèt kenniscentrum op het gebied van digitalisering, conservering en - meer in het algemeen - het beheer van archieven, dus ook van ‘digitaal- geboren’ archieven.

Publieksbeleid en website

Openbaarheid van archieven is een van de belangrijkste doelen van archiefbewaarplaatsen. De archiefbewaarplaatsen besteden er dan ook veel aandacht aan.