Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Doelstellingen

Doelstellingen

Het mooie van archieven is dat hun betekenis na verloop van tijd kan veranderen en dat ze –door gebruik en hergebruik – steeds weer opnieuw een onderdeel van de informatiecyclus kunnen zijn.